top of page

Reklam vermenin önemi

Reklam Vermek Neden Önemlidir?

Bir marka; sadece sattığı ürün ile bir marka değildir. Bunu; pazarlama şekli, üründe sunduğu hikayesi, alıcının hangi pazarlama algısına hitap ettiği gibi kavramlar tanımlar ve tamamlar. Bu yüzden de bir marka, sadece koltuk kumaşı üreterek hikayesini tam olarak anlatamaz. Tamamlayıcı olan unsurlar ile bu süreci yönetmesi gerekir.

Süreç yönetimi noktasında ise reklam vermenin öneminden bahsetmek kaçınılmazdır. Reklam, dijital pazarlamanın çekirdeğini oluşturur. Bir ürünü üretip beklemek, yanlış olacaktır. Sadece yapıp insanların bunu tamamen beğenmesi de beklenmemelidir.. Reklam ile tüm dünyaya anlatılmalıdır. Ancak bu sayede bir markanın tüm bileşenleri, optimal fayda ile bir araya gelecektir.

Bir Şeyi Yapmak Yetmez!

Pazarlamanın en önemli noktası, bir hikayeyi pek çok farklı kişiye aktarmaktır. Başkasına anlatılmayan ve gösterilmeyen hiçbir cümlenin, saklı kalmasına gerek yoktur. Reklam da bu bağlamda anlatılabilecek en kestirme hikayedir.

Ürünü iyi üretmek, işini iyi yapmaktır ancak bu ürünün reklamını yapmak; herkese, işin iyi yapıldığını söylemektir.

İnsanları, gönüllü olarak bir ürün ya da hizmetten faydalanmaya teşvik eden reklamlar aslında görsel ve işitsel çalışmaların bir bütünüdür. Sosyal Medya reklamları sayesinde ise bu bütün, pek çok insan tarafından görülebilir. Fiziksel bir ortamda ‘’bu ürün çok güzel’’ demek, çağımız şartları düşünüldüğünde yeterli değildir. Asıl yeterlilik, ‘’bu ürün çok güzel’’ cümlesini farklı yerlerde de duyulacak kadar yüksek sesle söylemektir. Bunun da yolu reklam vermekten geçer.

Reklamınıza ayırmış olduğumuz bütçe, yarının katma değerine dönüşür. Online platformların gücünün sürekli artması ve yükselen bu ivmelerin en çok da Sosyal Medya kanadında geçerli olduğu gerçeği ile hareket edilmelidir. Reklam, bu noktada satışların sürekliliğini sağlar ve pazar payını artırır.

Verdiğiniz Reklamlar ile Skoru Siz Belirleyin

Dijital pazarlama alanında başarı, belirli bir rutini takip edince oluşmaz. Bu rutini bozmamak

esas olmalıdır ancak her şeyi tam anlamıyla yapınca ortaya çıkacak olan başarının gerçekliğinden söz edilebilir. Yani aslında dijital pazarlama başarısı, bir süre tekrar edince oluşmaz. Her

şeyi tam ve doğru yapınca kendiliğinden ortaya çıkar.

Ortaya çıkması beklenen bu başarının da belirleyicileri mevcuttur. Bu belirleyicilerin

başında ise reklam gelir. İşlevsel bir makas üretmek, sadece çok fazla işe yarayan bir

kesici aletin elde tutulmasıdır. Reklam vererek bunu farklı yerlerde duyurmak ve niş bir

alandan en geniş alana kadar her detayında güçlü bir pazarda yayınlamak; ‘’bu, çok

işlevsel bir makastır’’ cümlesini, dünyanın dilediğiniz noktasında kurmak demektir.

Bir reklam bütçesi ile belirleyebileceğiniz tüm dengeler, yarının marka değerini oluşturur. Yapılmalı, sonrasında reklam verilmeli, içerikler beslenmeli ve katılım sağlanmalıdır. Ancak

bu adımlar izlendiğinde yükselen bir ivmeden bahsedilebilir.

Marka Kalıcılığını Reklamlar ile Sağlayın

Süreklilik, özellikle dijital pazarlama noktasındaki en önemli konulardandır. Süreklilik sağlamanın yolu ise insanlara, kendinizi hatırlatmaktır. Herhangi bir şeyin, zihinde yer etmesi için tekrarlanması gerekir. Bu tekrar durumu; hem bir şeyi öğrenirken hem de karşı tarafın öğrenmesi istenirken oldukça geçerli olan bir yöntemdir.

Potansiyel müşterilere; marka ve ürün, verilen reklamlar ile sürekli hatırlatılırsa bir süre sonra ürüne olan ilginin daha da arttığı gözlemlenecektir. Böylece reklamlar, markanın sürdürülebilir kalıcılığını da sağlayacaktır.

Reklamlar; bir şeyi yapmanın yeterli ya da yetersiz kaldığı her durumda, tüm dünyaya yapılanı göstermeyi sağlar.


22 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

DFF nedir?

Comments


Commenting has been turned off.
Yazı: Blog2_Post
bottom of page